top of page

Mikulášský pochod 2016

V sobotu 3. prosince se sešlo, za nádherného zimního počasí, na nové návsi v Medlově, 46 turistů na „Mikulášském pochodu - předvánočním setkání turistů“ Letos to bylo již po sedmé, poprve, kdy jsme oslovili širokou veřejnost. „ Účast nás Hynku opravdu velmi příjemně překvapila“. „Máš pravdu Pavle. Pro účastníky jsme připravili zajímavou trasu. Trasa je každý rok jiná. Máme snahu tyhle vánoční výlety nějakým způsobem obměňovat, aby došlo na všechny cesty a cestičky našeho katastru. Trasa letošního pochodu se vázala k naší brzké budoucnosti. Jedná se o spojnici nejvyššího bodu nad Hlivicemi, legendární "Cígl", hájenku "Kluče" nad Úsovem a Holubici. Právě tudy chceme povodit turisty na našem prvním dálkovém pochodu, který budeme pořádat na jaře 2017“. „Ano naším cílem je, aby se turisté seznámili s okolím našich obcí, které je pěkné a zajímavé, i když ne tak známé“. „Je to tak. O tom jsme se přesvědčili na Mikulášském pochodu. Třeba ten krásný výhled od Hájenky na město Úsov včetně místního zámku, kapličky u sv.Rocha a kopců úsovské vrchoviny, jednoho ze čtyř podcelků tzv. hanušovické vrchoviny a nesmíme opomenout ani Holubici s telekomunikační věží“. „ Tady nás čekal Hynku další pěkný výhled. Jen je škoda, že se v minulosti, při stavbě telekomunikační věže, nepodařilo zrealizovat výstavbu rozhledny. Výhled by to jistě umocnilo. To jsem, ale na trase, trochu předběhl. Před Holubicí jsme nejdříve navštívili město Úsov, kde byla naším cílem synagoga a židovský hřbitov“. „Ano Pavle. Po příchodu do Úsova nás, v místní synagoze seznámil pan Štipl z Loštic, s bohatou historií židovské obce, která měla ve městě Úsov tradici po několik století. Dále nás provedl místním židovským hřbitovem, vysvětlil nám význam symbolů na náhrobcích. Nejstarší náhrobek pochází z konce 17. století. Za zmínku jistě stojí náhrobek předka odstupujícího ministra zahraničí USA Johna Kerryho. Po návštěvě hřbitova jsme se vydali na Holubici, o které jsi už mluvil“. „A zmíním se znova, protože ten výhled se nikdy neomrzí. Však je také na několika historických pohlednicích. Lidi prostě kopce se svými výhledy lákaly od nepaměti. Budeme rádi, když ten pěkný a zajímavý výhled zaujme účastníky našeho jarního pochodu. No, ale zpět k Mikulášskému pochodu. Z Holubice jsme se vydali do Medlova, kde byla naším cílem Hospůdka v obecním domě, kde na účastníky čekal guláš a punč, který připravili členové našeho turistického spolku ve spolupráci s manželi Bednaříkovými. V této souvislosti musíme také vzpomenout na výborný punč, který účastníkům připravil v Hlivicích Saša Pavelka. V cíli byl Hynku čas na zhodnocení akce a také celého roku“. „Pochod byl předvánočním setkáním a takovou pomyslnou tečkou, příležitostí ohlednout se turistikou v roce 2016. Naši nejdůležitější událostí uplynulého roku bylo oficiální ustavení Spolku Turisté Medlov a následně pořádání několika akcí. O zážitcích z těchto akcí jsme se rádi podělili se čtenáři zpravodaje“. „Souhlasím s tebou. Budeme rádi, když vás budou naše články inspirovat a hlavně, že se na některých našich akcích aktivně setkáme“.


Na závěr našeho posledního povídání roku 2016, nám dovolte, abychom vám jménem Spolku Turisté Medlov popřáli „Vše nejlepší, pevné zdraví a hodně našlapaných kilometrů v roce 2017“.

Články z akcí:
bottom of page