top of page

Josefovský pochod 2017


První ročník Josefovského pochodu, který jsme pořádali ve spolupráci s obcí Medlov, je za námi. S ohledem na špatné počasí, které v den pochodu panovalo, můžeme říct, že se jednalo o takový 0. ročník, kdy jsme si mohli „vyzkoušet“ pořadatelství turistické akce tohoto typu, načerpat zkušenosti a od účastníků získat dobrou zpětnou vazbu, čehož využijeme při pořádání dalších ročníků.


Přípravy na pochod nám zabraly přibližně půl roku. Začali jsme návrhem tras. Za cíl jsme si dali propagovat naší obec a její okolí mezi širokou turistickou veřejností. Pro první ročník jsme navrhly 2 trasy (10 a 22 km), které byly navrženy tak, aby v co největší míře vedly po katastru našich obcí. Navrhnout trasy byl jen začátek. Delší trasa vedla přes Doubravu. Z tohoto důvodu jsme museli požádat Lesy České republiky o souhlas s pořádáním hromadné turistické akce na jejich pozemcích. Po vydání souhlasného stanoviska bylo nutné zaslat žádosti o souhlas s pořádáním akce na Odbor životního prostředí Městského úřadu Uničov, Krajský úřad Olomouc – odbor životního prostředí a CHKO Litovelské Pomoraví. Ve všech případech bylo stanovisko kladné. Při této příležitosti se rád zmíním o vstřícném jednání pracovníků všech zmíněných institucí, kteří nám také poskytli cenné rady.


Jak jsem se v úvodu zmínil. Cílem pochodu je propagovat naší obec a její okolí mezi širokou turistickou veřejností. O zveřejnění akce jsme požádali Klub českých turistů. Ten jej zařadil do kalendáře turistických akci na svých internetových stránkách a do tištěného kalendáře KČT Olomouckého kraje. Ústy starosty naší obce byly požádány obce mikroregionu Uničovsko, aby informaci o Josefovském pochodu zveřejnily na svých stránkách a zpravodajích. Ani členové spolku v propagaci nezaháleli. Vyrobeny byly dvě verze plakátů a ty byly vyvěšeny v okolních firmách. Propagace pochodu byla jedna stránka organizace. Druhou bylo materiální zabezpečení, zajištění sponzorů, zajištění občerstvení pro účastníky a trasování tras.


Start a cíl Josefovského pochodu byl v klubovně medlovských fotbalistů. I když ráno hodně pršelo, našli se ortodoxní turisté, kteří se na nachystané trasy vydali. První byl pan Otta z Prostějova (ročník 1933), který se vydal na trasu 10 km. Druhým byl pan Jaroslav z Třemešné z oblasti Osoblahy u Polských hranic. Ten se vydal na trasu 22 km. Obě trasy pochodu vedly prvních 8 km souběžně. Turisté se z hřiště vydali zpět do obce, prošli kolem Hospůdky pod Lípou, pokračovali polní cestou do Dědinky. Z Dědinky vyšlapali na Račůvku. Odtud sešli na zelenou turistickou značku, která je dovedla na vrchol Holubice, kde byl kontrola č. 1 s „kontrolory“ Pavlem a Markétou. Z Holubice turisté pokračovali po zelené turistické značce do Úsova. Za Barborou se trasy dělily. Účastníci, kteří si vybrali trasu 10 km, zahnuli k Barboře a sešli kolem potoka na hřiště do cíle. Turisté na trase 22 km pokračovali po zelené značce do Úsova, kde přešli na modrou turistickou značku, která je dovedla na kontrolu č. 2 ke Studánce, kde byli „kontrolory“ Hynkem s Pavlem. Pak už turisté pokračovali lesem podle značení k pochodu ve směru na Hlivice, do Hlivic a přes Skalky, kolem kostela sv. Petra a Pavla, do cíle na hřišti.