© 2023 by Nature Org. Proudly created with Wix.com

Josefovský pochod 2019

  Josefovský pochod 2019, jeho 3.ročník, je za námi. Těší nás, že nemalé úsilí, které jsme vložili do příprav, se vyplatilo. Také počasí nám bylo kladně nakloněné. Pochodu se zúčastnilo 411 účastníků (loňského ročníku se zúčastnilo 128 turistů). Rekordní účast je jedna věc. Další, ještě více potěšitelnou věcí, je spokojenost turistů, kteří nás navštívili. Spokojenost a kladné ohlasy jsou pro nás velkým impulsem do pořádání dalších ročníků. Vědomí jsme si také chyb, které byly spojené s prudkým nárůstem účastníků. Pořádání dalšího ročníku se budeme snažit vylepšit, aby organizace během pochodu byla plynulejší. Zlepšení mohou pomoci také vaše připomínky a náměty. Neváhejte a pište na náš facebook ve skupině Spolek Turisté Medlov nebo na naše fórum:

 

  Jak jsem se zmínil v úvodu, pochodu se zúčastnilo 411 turistů. Navštívili nás turisté ze 7 krajů (Olomoucký, Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický, Královéhradecký, Středočeský) a také turisté z Polska. Přijeli k nám z Katowic a Tychy.

  Z celkového počtu 411 účastníků, bylo 200 žen, jejíchž průměrný věk byl 44 let. Mužů se zúčastnilo 211 a jejich průměrný věk byl 41 let. Věkový průměr všech účastníků byl 42 let. Nejstarším účastníkem byla vitální turistka ze Šumperka. Je jí krásných 87 let. Na našem pochodu byla podruhé. Nejmladším účastníkem byl malý Lukášek, který se narodil v letošním roce v lednu. Potěšitelné je, že se pochodu zúčastnilo 63 dětí do 15 let.

  Nejvíce účastníků startovalo z Medlova. Bylo jich 335. Z vlakového nádraží v Troubelicích startovalo 75 turistů. Jeden turista využil možnosti průběžného startu a na pochod se vydal z Moravičan. Nejvíce účastníků si vybralo pěší tratě dlouhé 10 a 15 km. Měly téměř totožnou účast (112 a 111 účastníků). Slunečné počasí nahrálo dobré účasti cyklistů. Na dvě cyklotrasy se jich vydalo 54.  Je vidět, že k nám přijeli turisté z různých míst. „Domácí“ obyvatelé z Medlova a přidružených obcí se také nenechali zahanbit. Pochodu se jich zúčastnilo 71. Vše jsou to krásná čísla, která jsou potěšitelná, ale také zavazující.

Děkujeme za vaši přízeň.  Na IV. ročníku Josefovského pochodu na shledanou.

                                                                                

Členové „Spolku Turisté Medlov“

Statistika 3. ročníku Josefovského pochodu