top of page

Pokoření rozhledny na Bukovce - Skupina B


Velikonoční Bílá sobota bude teď pravidelně ve znamení turistického výletu. Tenhle rok padlo rozhodnutí pokořit rozhlednu na Bukovce, na vrchu nad Rapotínem a Velkými Losinami, otevřenou loni na podzim. Vlakem jsme dojeli do Šumperka, kde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Já jsem byl součástí skupiny B, která chtěla Bukovku zdolat přímo ze Šumperka a tenhle vskutku andělský výlet vám stručně popíšu.

Nejprve mě po příjezdu do Šumperka zaujali historické motoráčky Věžák a Hurvínek, které ten den přepravovali turisty do Velkých Losin. Zatím zbytek skupiny B na mě čekal před nádražím. Ještě, než jsme vyrazili, tak nás na cestu příjemně naladilo koloběžkářské duo Hot Raven (Horká a Havránková) no a pak už po zelené turistické, přes město, okolo kulturáku (kde někde v dálce zněli temné bluesové akordy, místních live festivalů) jsme nabrali kurs Městské skály tyčící se nad Šumperkem. Ještě předtím, než jsme na ně dorazili nás čekala první zastávka u bývalé střelnice nedaleko sanatorky Tulinka, odkud se pravidelně podél cesty začínali objevovat prapodivné dřevěné sochy. Tyhle sochy lemovali cestu okolo několika studánek až po závěrečné finální stoupání na vrchol skal. A to stoupání bylo za odměnu, to bylo přesně to, co dělá turistiku turistikou a věřím, že na ně někteří dlouho nezapomenou. Městské skály jsou skalní útvar, vypínající se do kraje, který je součástí Hanušovské vrchoviny. Jméno dostal podle faktu, že se nachází v blízkosti města a že vrcholový hřeben je rozčleněn do soustavy útesů a věží, jež jsou převážně ze světlé horniny pegmatitu, dále pak z křemene, slíd a živců, místy přechází v Břidličné ruly a fylity. Na vrcholku skály je vyhlídkový altánek, který poskytuje nádherný pohled do kraje. V altánku jsme překvapily dvě slečny, které zde meditovaly nad lahvinkou růžového. Po malém občerstvení (obložená ciabatta), jsme pomalu začali klesat po žluté do Rejchartic., kde nás nepřekvapila uzavřená restaurace (prý důsledkem EET), ale překvapilo nás rozsáhlé "andělárium" rozléhající se na louce za kostelem. Z hlediska duchovních hodnot může být „Andělárium“ chápáno i v souvislostech s pohnutou a temnou historií Šumperska jako protiváha k čarodějnickým procesům.

Po téhle andělské podívané, kterou můžeme jenom doporučit ,po modré turistické ,jsme pomalu začali s dobýváním cíle dnešního výletu, ale ještě předtím stojí za zmínku " rapotínská samota", kde od konce 19. století fungoval výletní hostinec, ten ale zanikl s odsunem německého obyvatelstva po 2. světové válce a nedaleko odsud se protíná 50. rovnoběžka severní zeměpisné šířky a 17.poledník východní zeměpisné délky. A pak už nás konečně čekala vytoužená rozhledna "Bukovka". Nová 21 metrů dřevěná rozhledna, s kamenným základem a ocelovým schodištěm nabízela překrásný výhled na hory Hrubého Jeseníku a okolí Šumperska. Když jsme se pohledů nabažili dosytosti, začali jsme se pomalu přibližovat do cíle, který vrcholil příchodem do zámeckého parku ve Velkých Losinách. Tam jsme se, ale dlouho nezdrželi (možná z obavy možného čarodějnického procesu),raději jsme se rozhodli pro spojení se skupinou A ,která na nás čekala nedaleko "u Mrázků" a požitím ryzího pokladu z hor:-)))))

P.S. na zpáteční cestě nás příjemně překvapili České dráhy a to nasazením snad nejstarší elektrifikované soupravy co mají v depu:-))))

Články z akcí:
bottom of page